Prepare For Your Leaving Examination!

English WebPages

1. Pronounciation

 • Transcription
 • Stress
 • Understanding

2. Word Formation

 • Word families
 • Prefixes and suffixes
 • Compounds

3. Word Order

 • slovosled oznamovací otázky
 • slovosled otázky p?edm?tné
 • slovosled otázky podm?tné
 • rozkazovací v?ty

4. Verbs

 • Tranzitivní a intranzitivní slovesa
 • Frázová slovesa - 4 typy
 • Slovesa, která nelze použít v p?ítomném pr?b?hovém ?ase

5. Present Simple

 • forma p?ítomného prostého ?asu
 • použití p?ítomného prostého ?asu

6. Present Continuous

 • forma p?ítomného pr?b?hového ?asu
 • použití p?ítomného pr?b?hového ?asu

7. Present Perfect

 • forma p?edp?ítomného ?asu
  • prostého
  • pr?b?hového
 • použití p?edp?ítomného ?asu ]p?edp?ítomný prostý a pr?b?hový ?as

8. Past Simple

 • forma minulého prostého ?asu
 • použití minulého prostého ?asu

9. Past Continuous

 • forma minulého pr?b?hového ?asu
 • použití minulého pr?b?hového ?asu

10. Future forms

 • will
 • vazba going to
 • p?ítomný pr?b?hový pro budoucnost
 • ostatní možnosti

11. Other tenses

 • p?edminulý ?as
 • budoucí pr?b?hový ?as
 • p?edbudoucí ?as

12. Adjectives

 • position of adjectives
 • comparative and superlative adjectives
 • basic and strong adjectives

13. Adverbs

 • position of adverbs
 • comparative and superlative adverbs
 • adverbials

14. Prepositions

 • preposition of time
 • preposition of place
 
Copyright © 2000-2018 Alena Veverková, Všechna práva vyhrazena.
IE 5.5+, Gecko/20030624+, Opera 7.20+ compliant | Powered by pond.cz webhosting